Yɛn dodɔ yɛn ho with lyrics by Kojo Antwi

Title: Yendodɔ Yɛn Ho
Artist: Kojo Antwi
Lyrics by: GhanaCulturePolitics

Nkwa! Nkwa yɛ adeɛ a, sika tɔ a, anka ohiani bɛwu ama no aka osikani aeei!
Mesene wo, mekyɛne wo yi, wiasemu afɛfɛdeɛ nyinaa daankwamma yɛbɛdane agya e!

Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho
Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho
Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho

Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho aeei!
Na wowɔ sika te sɛ Onasis koraa a, wɔnkyere boɔ
Wo ho yɛ den te sɛ Ali koraa a, wɔnkyere boɔ

Momma yɛnnodɔ yɛn ho na adeɛ a, onipa bɛyɛ biara
Momma yɛnnodɔ yɛn ho na adeɛ a, onipa beyɛ biara
Momma yɛnnodɔ yɛn ho na adeɛ a, onipa bɛyɛ biara ɔnkyere boɔ!

Owuo! Owuo yɛ obi a ogye “bribe” a, anka ohiani bɛsu ama osikani asere hahaha!
Sika, sika, sika
Sika deɛ yɛbɛtoeɛ, daankwamma yɛbɛdane agya e!

Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho
Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho
Uuu momma yɛnnodɔ yɛn ho
Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho aeei!

I’m gonna keep on, I’m gonna keep on
I’m gonna keep on, I’m gonna keep on giving

Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho
Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho
(Oh this is what we need now!)
Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho
Momma yɛnnodɔ, momma yɛnnodɔ yɛn ho

hee
Wowɔ sika te sɛ Rockyfella koraa a, wɔnkyere boɔ
Wotirimu yɛ den te sɛ Bota koraa a, wɔnkyere boɔ
Wo ho yɛ den te sɛ Sampson koraa a, wɔnkyere boɔ
Wo tirimu yɛ den te sɛ Hitler koraa a, wɔnkyere boɔ

Momma yɛnnodɔ yɛn ho na adeɛ a, onipa bɛyɛ biara
Oo! Na adeɛ a onipa bɛyɛ biara
Momma yɛnnodɔ yɛn ho na adeɛ a, onipa bɛyɛ biara ɔnkyere boɔ

Shared by GhanaCulturePolitics

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.