WOGBE JEKE – Amandzeba


 

4x

Wogbe jeke (ei)
Ejeke ejeke
Woje shonn

 

Keje Israel keba Egypt
Keje Ethiopia ke Sudan
Woje shonn

Keje Ayi Kushiman yi no
Woniimei ke wonaamei
Woje shonn

So-so Timbuktu, Ghana, Mali
Sumanguru yi no
Woje shonn
Wogbe jeke (ei)
Ejeke ejeke
Woje shonn

So-so Timbuktu, Ghana, Mali

Sumanguru yi no
Woje shonn
Mantse Tackie yi no
Sumanguru yi no
Wogbe jeke, wogbe jeke

Woje shonn
Osei Tutu yi no
Kwaa Mansa yi no
Yaa Asantewa yi no

Woje shonn
Keje Israel keba Egypt
Keje Ethiopia ke Sudan
Woje shonn 2x

Akwe le ake abaatsumo wohie yaafo ke latsa
Aketsumo wohie
Amenyan fee 2x
Amekee minyen matu
Amekee onyen otu
Amekee wonyen wotumo

 

Amekee wonyen wotumo
Bui ni astastai kestimo wogbe
Wokee wobaanye!

 

Keje jen jeshi le Nunmo gbo wo (2X)
Keje jen jeshi le Mawu gbo wo
(repeat)

2x

Akwe le ake abaatsumo wohie yaafo ke latsa
Aketsumo wohie
Amenyan fee

 

Them say me no fi jump
Them say you no fi jump
Them say we no fi jump
Them say me no fi jump
Them say you no fi jump
Them say we no go fi jump

Amekee wonyen wotumo
Bui ni astastai kestimo wogbe
Wokee wobaanye!

 

Keje jen jeshi le Nunmo gbo wo (2X)
Keje jen jeshi le Mawu gbo wo

(repeat)

Keje jen jeshi le Nunmo gbo wo (2X)

Keje jen jeshi le Mawu gbo wo
(repeat till fade)

© Amandzeba Nat Brew