Me Hyira Wo with lyrics by Fusion

Chorus
Nyame n’adom nti na yԑtease
Nyame n’adom nti na yԑwᴐ nkwa
Nyame n’adom na yetwitwa gye yԑn
Nyame n’adom na yԑbᴐ yԑnho ban
Adom! Adom! Adom nti na yԑtease

Verse
Nyame ye, n’adᴐyԑ dᴐᴐso, ne dᴐ tim hᴐ daa
Ne banbᴐ yԑ kԑse nti na yԑtease yi
‘De ne ba koro nkwa too hᴐ maa yԑn
Nti na yԑpԑ sԑ yԑka sԑ:

Chorus
Nyame n’adom nti na yԑtease
Nyame n’adom nti na yԑwᴐ nkwa
Nyame n’adom na yetwitwa gye yԑn Nyame n’adom na yԑbᴐ yԑnho ban
Adom! Adom! Adom nti na yԑtease
Bridge Firi yԑn awoᴐmu kᴐpem mpanyinyԑ
mu,
Yԑn mmofra(bremu) kᴐpem mpanyinyԑ mu
Nyame ahwԑ yԑn abԑpem nnԑ-
Ԑyԑ n’adom nti na yԑtease yi

Song Notes: Released 2013. Album Title: Nyame N’adom. Led by Nancy Osei Afiriyie and Sandra Ofori-Dei)

Credit: Kofi Kissiedu Acquaye/Africaworship.com

Chorus Nyame n’adom nti na yԑtease Nyame n’adom nti na yԑwᴐ nkwa Nyame n’adom na yetwitwa gye yԑn Nyame n’adom na yԑbᴐ yԑnho ban Adom! Adom! Adom nti na yԑtease Verse Nyame ye, n’adᴐyԑ dᴐᴐso, ne dᴐ tim hᴐ daa Ne banbᴐ yԑ kԑse nti na yԑtease yi ‘De ne ba koro nkwa too hᴐ maa yԑn Nti na yԑpԑ sԑ yԑka sԑ: Chorus Nyame n’adom nti na yԑtease Nyame n’adom nti na yԑwᴐ nkwa Nyame n’adom na yetwitwa gye yԑn Nyame n’adom na yԑbᴐ yԑnho ban Adom! Adom! Adom nti na yԑtease Bridge Firi yԑn awoᴐmu kᴐpem mpanyinyԑ mu,…

Review Overview

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.